Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Sijs


Latijnse naam

Spinus spinus

Engelse naam

Eurasian Siskin

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde