Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wielewaal


Latijnse naam

Oriolus oriolus

Engelse naam

Eurasian Golden Oriole

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde