111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wielewaal


Latijnse naam

Oriolus oriolus

Engelse naam

Eurasian Golden Oriole

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde