Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Cetti's Zanger


Latijnse naam

Cettia cetti

Engelse naam

Cetti's Warbler

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde