Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Pontische Meeuw


Latijnse naam

Larus cachinnans

Engelse naam

Caspian Gull

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde