Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Monniksparkiet


Latijnse naam

Myiopsitta monachus

Engelse naam

Monk Parakeet

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde