Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Middelste Jager


Latijnse naam

Stercorarius pomarinus

Engelse naam

Pomarine Jaeger

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde