111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

Engelse naam

Eurasian Spoonbill

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie