Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

IJsduiker


Latijnse naam

Gavia immer

Engelse naam

Common Loon

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde