Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

IJsduiker


Latijnse naam

Gavia immer

Engelse naam

Common Loon

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023