Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo

Engelse naam

Great Cormorant

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

aanwezigheid kolonie