Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wulp


Latijnse naam

Numenius arquata

Engelse naam

Eurasian Curlew

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde