111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Canadese Gans x Kolgans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser albifrons

Engelse naam

Canada Goose x Greater White-fronted Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde