111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Dwerggans


Latijnse naam

Anser erythropus

Engelse naam

Lesser White-fronted Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde