Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bontbekplevier


Latijnse naam

Charadrius hiaticula

Engelse naam

Common Ringed Plover

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde