Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Koperwiek


Latijnse naam

Turdus iliacus

Engelse naam

Redwing

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023