Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Orpheusspotvogel


Latijnse naam

Hippolais polyglotta

Engelse naam

Melodious Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde