Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Geelkopcaracara


Latijnse naam

Milvago chimachima

Engelse naam

Yellow-headed Caracara

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde