Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Vink


Latijnse naam

Fringilla coelebs

Engelse naam

Common Chaffinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal