111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia megarhynchos

Engelse naam

Common Nightingale

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde