Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Struikrietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus dumetorum

Engelse naam

Blyth's Reed Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde