111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Drieteenstrandloper


Latijnse naam

Calidris alba

Engelse naam

Sanderling

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde