Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Western Cattle Egret

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde