Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Alexanderparkiet


Latijnse naam

Psittacula eupatria

Engelse naam

Alexandrine Parakeet

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde