Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Havik


Latijnse naam

Accipiter gentilis

Engelse naam

Northern Goshawk

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde