111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Havik


Latijnse naam

Accipiter gentilis

Engelse naam

Northern Goshawk

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde