111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Sneeuwgans


Latijnse naam

Anser caerulescens

Engelse naam

Snow Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde