Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Sneeuwgans


Latijnse naam

Anser caerulescens

Engelse naam

Snow Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde