Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Eider


Latijnse naam

Somateria mollissima

Engelse naam

Common Eider

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde