111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ekster


Latijnse naam

Pica pica

Engelse naam

Eurasian Magpie

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal