Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ekster


Latijnse naam

Pica pica

Engelse naam

Eurasian Magpie

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal