111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Boomkruiper


Latijnse naam

Certhia brachydactyla

Engelse naam

Short-toed Treecreeper

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal