Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zanggors


Latijnse naam

Melospiza melodia

Engelse naam

Song Sparrow

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde