Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Vogel onbekend


Latijnse naam

Aves spec.

Engelse naam

Unidentified bird

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde