Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Stern


Latijnse naam

Thalasseus sandvicensis

Engelse naam

Sandwich Tern

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde