Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Keizergans


Latijnse naam

Anser canagicus

Engelse naam

Emperor Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde