Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Stekelstaart


Latijnse naam

Oxyura jamaicensis

Engelse naam

Ruddy Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde