111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Stekelstaart


Latijnse naam

Oxyura jamaicensis

Engelse naam

Ruddy Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde