Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Sneeuwgors


Latijnse naam

Plectrophenax nivalis

Engelse naam

Snow Bunting

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde