Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Franjepoot


Latijnse naam

Phalaropus fulicarius

Engelse naam

Red Phalarope

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde