Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Braamsluiper


Latijnse naam

Curruca curruca

Engelse naam

Lesser Whitethroat

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde