Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwaangans


Latijnse naam

Anser cygnoides

Engelse naam

Swan Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde