Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steenloper


Latijnse naam

Arenaria interpres

Engelse naam

Ruddy Turnstone

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde