Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Noordse Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula monedula

Engelse naam

Western Jackdaw ssp monedula

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023