Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Draaihals


Latijnse naam

Jynx torquilla

Engelse naam

Eurasian Wryneck

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002