Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Draaihals


Latijnse naam

Jynx torquilla

Engelse naam

Eurasian Wryneck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde