Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nijlgans


Latijnse naam

Alopochen aegyptiaca

Engelse naam

Egyptian Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal