111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Fluiteend


Latijnse naam

Dendrocygna bicolor

Engelse naam

Fulvous Whistling Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde