Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rosse Fluiteend


Latijnse naam

Dendrocygna bicolor

Engelse naam

Fulvous Whistling Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde