111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwartkop


Latijnse naam

Sylvia atricapilla

Engelse naam

Eurasian Blackcap

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde