111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bonte Strandloper


Latijnse naam

Calidris alpina

Engelse naam

Dunlin

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde