Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bonte Strandloper


Latijnse naam

Calidris alpina

Engelse naam

Dunlin

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde