111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waterpieper


Latijnse naam

Anthus spinoletta

Engelse naam

Water Pipit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde