Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waterpieper


Latijnse naam

Anthus spinoletta

Engelse naam

Water Pipit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde