111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rotgans


Latijnse naam

Branta bernicla

Engelse naam

Brant Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde