Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rotgans


Latijnse naam

Branta bernicla

Engelse naam

Brant Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde