Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bosrietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus palustris

Engelse naam

Marsh Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal