Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rode Patrijs


Latijnse naam

Alectoris rufa

Engelse naam

Red-legged Partridge

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde