Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roerdomp


Latijnse naam

Botaurus stellaris

Engelse naam

Eurasian Bittern

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde